Close

MECENASI


Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU

W tym miejscu powstaje Sybirak.pl – Polski Portal Ochrony Dziedzictwa i Pamięci Narodowej

Portal powstaje w celu ocalenia i popularyzacji dziedzictwa historycznego Polaków z Polski i zagranicy.

Interaktywny, nowoczesny i prosty w obsłudze serwis będzie narzędziem popularyzacji wciąż słabo znanej historii Polaków, którzy żyją po różnych stronach dzielących ich granic, a których losy łączy okrutne doświadczenie deportacji, zsyłek na „nieludzką ziemię”, walki o przeżycie i o zachowanie polskiej tożsamości. W życiorysach wielu z nich spotykają się doświadczenia zarówno sybirackie (jako dzieci i młodzież), jak i związane z działalnością w Armii Krajowej.

Polacy z dawnych republik radzieckich przez kolejne dekady funkcjonowania opresyjnego systemu totalitarnego nie mogli głośno mówić o swoim losie, a jeśli to robili, spotykały ich za to szykany, utrudnienia w dostaniu się na wyższe uczelnie, w znalezieniu pracy, zdobyciu awansu społecznego itp. Ich zesłańcze losy powodowały, że jako ofiary deportacji byli ponownie stygmatyzowani przez sowieckie władze i nie mogli normalnie funkcjonować. Polacy zasługują na zachowanie pamięci o losach polskiego narodu i polskiej historii.

Serwis będzie zawierał m.in.: materiały dźwiękowe, fotografie dokumentów, pamiątek, archiwaliów, nagrania wideo, wspomnienia, bazę publikacji, interaktywną mapę z geolokalizacją.

Serwis będzie zawierał m.in.: materiały dźwiękowe, fotografie dokumentów, pamiątek, archiwaliów, nagrania wideo, wspomnienia, bazę publikacji, interaktywną mapę z geolokalizacją. 

Pomóż zbudować serwis – liczy się każde wsparcie