Wesprzyj Sybirak.pl

Córka wroga ludu. Maria Taraszczyk

Z rozmowy z Marią Taraszczyk
Zebrał i opracował: Józef Porzecki

Józef Porzecki

Maria Taraszczyk z domu Lipska, córka Jakuba i Marii, urodzona w 1932 roku w Zieniewiczach (rej. szczuczyński, obw. grodzieński). Rodzice prowadzili ponad 30-hektarowe gospodarstwo. Ojciec Jakub Lipski służył w Wojsku Polskim, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Wywiezieni zostali całą 9-osobową rodziną (7 dzieci i rodzice) 10 lutego 1940 roku podczas pierwszej deportacji ludności polskiej przez sowietów. Najmłodszy z rodzeństwa Kazimierz w tym czasie był niemowlęciem, nie miał jeszcze jednego roczku, młodsza siostra, Stanisława, miała 3 latka. Ze słów pani Marii, zabrali wszystkich w nocy, na zbiórkę dali niecałą godzinę. Do stacji kolejowej w Skrzybowie wieźli ich na saniach. Tam załadowali w wagony. W tym dniu mróz dochodził do -40 stopni. Wieźli bardzo długo, ratowały od chłodu w jakiejś mierze wełniane ubrania zabrane ze sobą przez mamę, jak wspomina pani Maria. Wywiezieni zostali na Syberię do tajgi w obwodzie tomskim „Uczastok NR 521” i zostali rozmieszczeni w przygotowanych tam barakach. Czterech najmłodszych z rodzeństwa, w tym i panią Marię, zabrali od rodziców i rozrzucili po internatach, każdego w innej miejscowosci. Najmłodszego brata (1 roczek) zawieźli do Tomska, siostry do Nowosybirska i Barabińska, panią Marię – do Narymu. Wszyscy oprócz pani Marii już w 1946 roku dołączeni zostali do rodziny. Dowiedziała się ona o tym z listu ojca wysłanego z Nowosybirska w 1946 roku. Informował on także, że wyjeżdżają do Polski. Co dotyczy pani Marii, nie wysłano jej do rodziny, ponieważ kłamliwie sporządzono notatkę, że choruje i nie może być odtransportowana do Nowosybirska. W 1946 roku przewieźli ją do innego domu dziecka, a w 1947 roku wysłali do szkoły zawodowej w Tomsku. Według pani Marii, w rogu jej dzienniczka szkolnego były umieszczone 3 litery DWN (ros. docz wraga naroda – pol. córka wroga ludu). W 1949 roku rodzice odnaleźli ją przez Czerwony Krzyż.

Świadectwo ukonczenia szkoły zawodowej w Tomsku w 1949 r.

Po ukończeniu szkoły zawodowej (otrzymała zawód tokarza) została wysłana do miejscowości Tuzejka, rejon Mołczanowo, obwód Tomski do pracy przy wyrębie lasu. W 1951 roku udało się jej przedostać się do miejscowości Baturyno. Tam otrzymała list od ojca, w którym pisał, żeby jechała do Wasiliszek (w strony rodzinne), gdzie mieszkały trzy siostry ojca. W 1952 roku przyjechała do Wasiliszek i zamieszkała u siostry ojca Wiktorii Nowogrodzkiej.

Odznaczenia Marii Taraszczyk.

Pracowała w Górnofilu jako tokarz. Nie otrzymała zgody na wyjazd do Polski. W 1956 roku wyszła za mąż za Włodzimierza Taraszczyka z Bakszt koło Wasiliszek. Z rodziną zamieszkałą w Polsce w województwie szczecińskim spotkała się w 1956 roku. Ojciec pani Marii Taraszczyk zmarł w 1973 roku, matka w 1975 roku. Siostry mieszkają w Polsce, brat w USA w Kalifornii. Pani Maria Taraszczyk należy do Stowarzyszenia Sybiraków i Osób Represjonowanych. Nagrodzona medalem Pro Memoria i Krzyżem Zesłańców Sybiru. Mieszka w Grodnie.

Maria Taraszczyk z siostrami w Polsce
Udostępnij