Wesprzyj Sybirak.pl

Miałam na plecach numer 556 Щ. Jadwiga Kisiel

Z rozmowy z Jadwigą Kisiel
Zebrał i opracował: Józef Porzecki

Jadwiga Kisiel urodzona w 1928 roku (według paszportu w 1930) w Zapuriu (obecnie Republika Białoruś, przy granicy z Litwą), zamieszkała we wsi Balinięta rejonu grodzieńskiego.

Aresztowana wiosną 1949 roku i osadzona w więzieniu grodzieńskim. Osądzona 12 kwietnia 1949 roku na 25 lat łagrów za pomoc udzielaną żołnierzom Armii Krajowej. Otrzymała numer więzienny 556 Щ (numer był napisany na ubraniu na plecach). Wywieziona została do irkuckiego obwodu, do łagru Tajszet nr 30. Później przeniesiona została do Archangielska, pracowała przy wyrębie lasu. Po sześciu latach pobytu w łagrach została zwolniona na mocy amnestii.

Oprócz niej aresztowano również jej braci – Zenona i Józefa. W 1947 roku Zenon Kisiel został skazany na 10 lat łagrów, przebywał w Krasnojarsku, później w Kazachstanie. Józef Kisiel w 1949 roku został skazany na 15 lat łagrów, wywieziony został na Kołymę (w łagrze stracił nogę – jest na zdjęciu).

Mąż Pani Jadwigi Kisiel – Witold Marcinkiewicz – był skazany za przynależność do Armii Krajowej. Był zesłany, pracował w kopalni. Zmarł w 1994 roku.

Pani Jadwiga Kisiel należy do Stowarzyszenia Sybiraków i Osób Represjonowanych. Odznaczona medalami Pro Memoria i Pro Patria.

Udostępnij