Wesprzyj Sybirak.pl

Oni bronili swego. Henryk Kaczyński o swojej rodzinie

Zebrał i opracował: Józef Porzecki
Rozmowa z Henrykiem Kaczyńskim, urodzonym w 1961 roku w Sobolanach, zamieszkałym w Grodnie.

MatkaHenryka Kaczyńskiego ‒ Stanisława Kaczyńska z domuWaszkielewicz, urodzona w 1928 roku w Sobolanach, zostałaaresztowana w grudniu 1947 roku i osądzona w Grodnie na 10 latłagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Od grudnia 1947 rokupo czerwiec 1948 roku przebywała pod śledztwem w więzieniugrodzieńskim pod zarzutem „działalności terrorystycznej”,czyli wspierania działalności AK. Po sądzie, który odbył się 8 marca 1948 roku, została zesłana do Mordowskiej ASSR (łag. oddz.nr 6).

Zaświadczenie z łagru Stanisławy Waszkielewicz

Aresztowani i zesłani do łagrów zostali również jejsiostra Bronisława oraz bracia Józef, Stanisław i JanWaszkielewiczowie. Byli oni też osądzeni za przynależność doArmii Krajowej i pomoc polskiej partyzantce. Według H. Kaczyńskiego,między innymi angażowali się oni w „przerzucanie” po akcji„Ostra Brama” grup żołnierzy AK przez granicę na terytoriumPolski. Stanisława Waszkielewicz została zwolniona z łagru 3grudnia 1955 roku. Wróciła do Sobolan. Zmarła w 1988 roku.

Henryk Kaczyńskim przy sporządzonym drzewie genealogicznym rodziny w Sobolanach

Henryk Kaczyński pracuje w branży kolejowej, jest prezesem Duszpasterstwa Kolejarzy, angażuje się w polską działalność społeczną, organizuje akcje porządkowania i renowacji cmentarza pobernardyńskiego w Grodnie.

Udostępnij