Wesprzyj Sybirak.pl

Sibiriana w Węgorzewie

Zebrała i opracowała: Krystyna Jarosz

Na wniosek Związku Sybiraków Koła w Węgorzewie z siedzibą w Węgorzewie (woj. warmińsko-mazurskie), przynależnym do Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie, wykonano sztandar i zrealizowano kilka upamiętnień Sybiraków na terenie miasta.

Odsłonięcie pomnika projektu Piotra Mażula na cmentarzu komunalnym w Węgorzewie. W hołdzie poległym i pomordowanym na obszarze Syberii Związek Sybiraków i społeczeństwo Ziemi Węgorzewa wrzesień 1997 r., foto. Stanisław Masiul, Węgorzewo 1997 r.

Pierwszym przedsięwzięciem było wystawienie pomnika według projektu Piotra Mażula na cmentarzu komunalnym w Węgorzewie. Ustawiono polny głaz, o który wspiera się pochylony krzyż, w głaz wmontowana jest granitowa czarna tablica z emblematem Związku Sybiraków i napisem: „W hołdzie poległym i pomordowanym na obszarze Syberii Związek Sybiraków i społeczeństwo Ziemi Węgorzewa wrzesień 1997 r.”. Pomnik odsłonięto w 1997 roku (źródło: Karta Ewidencyjna Pomnika, Związek Sybiraków Koło w Węgorzewie, MKL D 9/2018).

Tablica w kościele parafialnym Św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie, w głównym wejściu. Ufundowana przez zarząd Związku Sybiraków Koła w Węgorzewie i odsłonięta 17 września 2013 r. w Dniu Sybiraka, fot. Krystyna Jarosz, Węgorzewo.

W kolejnym rok 1998 umieszczono tablicę zasłaniającą niszę z urną napełnioną ziemią z cmentarza w Katyniu z napisem: „Ziemia z grobów pomordowanych Polaków w Katyniu. Związek Sybiraków Węgorzewo 1998 r.”. Ziemię przywiozła z Katynia Janina Siemaszko, córka kapitana Witolda Raubo, zamordowanego przez NKWD w Charkowie w 1940 r.

Sztandar Związku Sybiraków Koła w Węgorzewie, foto. Stanisław Masiul, 9.09.2011 r.
Sztandar Związku Sybiraków Koła w Węgorzewie, foto. Stanisław Masiul, 9.09.2011 r.

Staraniem Zarządu Koła Sybiraków, prezesa Ignacego Skrobota i członków Koł zebrano środki na zakup sztandaru. Z inicjatywy Krystyny Ćwir, która zwróciła uwagę, że większość członków jest z Wileńszczyzny i przy akceptacji zarządu jedna strona sztandaru na zielonym tle ma wyhaftowany wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, a wokół napis: „Wierni Bogu i Ojczyźnie Za Ocalenie”. Siostra zakonna Aldona Grondowska ze Zgromadzenia Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Pallotynek w Lidzbarku Warmińskim pracowała nad sztandarem od lutego 2000 roku do kwietnia 2001 roku. Sztandar poświęcony został przez ks. prałata Józefa Pietruszkę (źródło: Karta Ewidencyjna Sztandaru, Związek Sybiraków Koło w Węgorzewie, MKL 5/XXXI/ 2018) przy ołtarzu Matki Boskiej Ostrobramskiej w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie 9 września 2001 r.

27 października 2010 r. Rada Miejska w Węgorzewie na wniosek Koła Związku Sybiraków w Węgorzewie, ze szczególnym zaangażowaniem członka zarządu Stanisława Masiula i przy wsparciu burmistrza Krzysztofa Piwowarczyka oraz radnego Janusza Urbana, podjęła uchwałę o nadaniu nazwy „Zesłańców Sybiru”. Nazwę „Zesłańców Sybiru” postanowiono nadać ulicy stanowiącej łącznik między ulicami Towarową i Przemysłową w Węgorzewie.

Staraniem Zarządu Związku Sybiraków Koła w Węgorzewie i prezesa Stanisława Skrobota, w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie, w głównym wejściu znajduje się tablica z napisem: „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru Deportowanym w latach 1939-1956. Pamięć Zmarłym – Żyjącym Pojednanie”. Tablicę odsłonięto 17 września 2013 r. w Dniu Sybiraka.

Pomnik projektu Piotra Mażula na cmentarzu komunalnym w Węgorzewie. W hołdzie poległym i pomordowanym na obszarze Syberii Związek Sybiraków i społeczeństwo Ziemi Węgorzewa wrzesień 1997 r., fot. Krystyna Jarosz, Węgorzewo.
Podobało się? Podziel się: