Wesprzyj Sybirak.pl

Konkurs „Losy nasze” i historia Sybiraka J. Biesiadeckiego

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie przeprowadziło 20. edycję konkursu pod hasłem „Losy nasze…”, adresowanego do wszystkich mieszkańców północnej i wschodniej Polski oraz terenów przygranicznych krajów sąsiadujących.

Burzliwy wiek XX skomplikował losy narodów, rodzin, pojedynczych ludzi. Kataklizmy wojenne, klęski żywiołowe, migracje całych społeczności co chwila wstrząsały światem i najbliższą okolicą. W tym strasznym świecie były także chwile spokoju, ludzie kochali się, rodzili dzieci, tworzyli, umierali zwyczajnie…

Muzeum, dzięki konkursowi, stara się odtworzyć dzieje rodziny i poszczególnych ludzi – z okruchów pamięci, fotografii, listów, pamiętników, przedmiotów zabieranych na dalszą drogę, by tworzyły nowy dom. Jest to także okazja do wspólnych rodzinnych wspominków, pochylenia się z ciekawością nad starymi zdjęciami, listami dziadków, odnalezienia zapomnianych pokrewieństw.

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie tworzy kolekcję tych pamiątek – archiwum – nasz portret zbiorowy. Doświadczenia z poprzednich edycji poszerzyły formułę konkursu o nowe nagradzane kategorie (historia miejscowości, zabytki przeszłości i kultury).

20. edycja Konkursu zakończyła się podsumowaniem i oceną nadesłanych prac.

Przedmiotem konkursu są:

W dniu 22 października 2018 r. jury w składzie: 
– Krystyna Jarosz, kustosz w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
– dr Jerzy Marek Łapo, kustosz w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
rozstrzygnęło XX edycję konkursu „Losy nasze…” i przyjęło 37 prac odpowiadających zasadom regulaminu konkursu. Nadesłano opracowania z Polski, Niemiec, obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i Kanady. Materiały świadczą o pielęgnowaniu tradycji, są dowodem dumy z przeszłości dalekiej i bliskiej.

W kategorii „Wspomnienia ” nagrodę przyznano pani Julii Pisowłockiej z Giżycka pracę pt. „Wspomnienia Józefa Biesiadeckiego z nieludzkiej ziemi Sybiru. Lata 1940-1946 (Kazachstan-Ukraina-Polska)”, Giżycko 2018.

Wreczenie nagrod w konkursie 2018 fot Muzeum Kultury Ludowej w Wegorzewie

Serdecznie gratulujemy!

Pracę pani Julii Pisowłodzkiej mogą Państwo poznać w Archiwum Pamięci naszego serwisu Sybirak.pl.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo u Organizatora:
Muzeum Kultury Ludowej
11-600 Węgorzewo, ul. Portowa 1
tel/fax: 87 427 32 42, 87 427 52 78
e-mail: mkl.historia@wp.pl
Koordynatorka: Krystyna Jarosz

Podobało się? Podziel się: